Rondleiding
Een rondleiding met de ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesproken via de medewerker planning & plaatsing. Gewoonlijk is dit voordat er een inschrijving door de ouder/verzorger is gedaan, maar het kan ook voorkomen dat er al een aanbod vanuit
Kinderopvang Schuylenburght is ontvangen. Tijdens een rondleiding wordt er persoonlijk en uitvoerig toelichting gegeven over de werkwijze van de desbetreffende locatie.

Belangrijke informatie voor het geven of krijgen van een rondleiding

Bij binnenkomst…
• Hoe is de eerste indruk?
• Wat valt op? Hoe is de sfeer, hoe voelt het? Hoe is de ontvangst?
• Hoe is de omgang met de pedagogisch medewerkers?
• Hoe gaan zij met de kinderen om? Zijn er vaste medewerkers op de groepen?
• Hoe zien de groepsruimtes eruit?
• Is er een rustige, veilige plek voor baby’s? Is er voldoende speelgoed en uitdagingen voor de oudere kinderen?
• Hoe groot zijn de groepen?
• Hoeveel kinderen zitten er in een groep en wat is de samenstelling?
• Hoe is de buitenruimte?
• Is er een fijne buitenruimte bij het kinderdagverblijf?

Wat is er te doen…
• Hoe ziet een dag op de kinderopvang eruit?
• Zijn er vaste tijden voor eten, slapen en spelen? Als een kind een ander ritme heeft, hoe gaan de pedagogisch medewerkers daar dan mee om?

Als een kind voor het eerst komt…
• Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe laat het kinderdagverblijf een kind wennen aan de groep en de pedagogisch medewerkers?
• Op welke manier wordt de ontwikkeling van een kind gestimuleerd? Denk aan taalontwikkeling, creativiteit en motoriek.
• Wat voor speelgoed is er?
En hoe zijn de ruimtes ingericht? Wat is er te doen voor baby’s en wat voor de oudere kinderen…


• Welke activiteiten zijn er?
• Bijvoorbeeld een bezoekje aan de speeltuin of de kinderboerderij? En is er muziek-, gym of schilderles?
• Hoe zit het met eten en drinken?
• Wat eten de kinderen, zijn er warme maaltijden? Hoe gaat het kinderdagverblijf om met kinderen die iets niet lekker vinden? Of kinderen met een dieet?

Hoe verloopt de communicatie…
• Als een kind komt en gaat, hoe gaat dan de overdracht? Zijn er overdracht schriftjes? Gaat het digitaal?
• Zijn er ouderavonden? Wat zijn de thema’s tijdens zo’n ouderavond?
• Zijn er oudergesprekken? Hoe vaak kun je zo’n gesprek verwachten en wat wordt er besproken?
• Wat is de rol van de oudercommissie?
• Welke taken heeft de oudercommissie en wat kan er van deze commissie worden verwacht?

En dan nog wat praktische zaken...
• Is er een wachtlijst? Dit kan van tevoren worden opgevraagd bij de medewerker planning & plaatsing.
• Wat zijn de opening en sluitingstijden?
• Hoe gaat het als een kind niet tijdig opgehaald kan worden? Is flexibele opvang ook mogelijk? En kun je dagen ruilen?
• Wat zijn de kosten? Is de prijs inclusief luiers en voeding?

Na de rondleiding
Na een rondleiding zal de medewerker planning & plaatsing contact opgenomen worden met de ouder. Er zal, indien mogelijk en gewenst, een aanbod voor opvang worden verstuurd naar de ouder. Hiervoor is een inschrijving vereist.

Galerij